Novoročný príhovor starostu Omšenia Alojza Marčeka

103