Oslobodenie Trenčianskej Teplej si pripomenuli aj po sedemdesiatich deviatich rokoch

Dátum pridania:

TRENČIANSKA TEPLÁ. Obecný úrad Trenčianska Teplá a Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika Trenčianska Teplá opäť po roku zorganizovali, pri príležitosti 79. výročia oslobodenia obce, kladenie vencov obetiam II. svetovej vojny, pri pomníku padlých hrdinov a pomníku padlých rumunských vojakov.

Samotného aktu sa zúčastnilo vedenie obce Trenčianska Teplá na čele so starostom Milanom Berecom, ktorý v príhovore zhrnul základné fakty oslobodenia, ktoré si treba každoročne pripomínať. “Treba si pripomínať tieto časy, nezmyselnosť tej vojny sa postupne vytráca z povedomia ľudí. Vidíme to aj tu okolo nás,” povedal starosta obce.

Druhá svetová vojna zasiahla i do života Trenčianskej Teplej. Už v roku 1942 zahynuli v Žiline dvaja slovenskí vojaci z Teplej – Ján Daniška ml. a Pavol Masár. Tvrdé oslobodzovacie boje sa v roku 1945 odohrávali najmä v okolí cukrovaru, na železničnej stanici a v Prílese. Nemecké delostrelectvo rozmiestnené na Skaliskách, Háji a Dubovci znemožňovalo rýchlejší postup oslobodzovacích jednotiek od Trenčína. Nemci stačili tesne pred ústupom zničiť cestné mosty, pričom poškodili okolité domy a školu, deň pred oslobodením zapálili prekladové skladište nákladného depa ČSD. Trenčiansku Teplú oslobodili jednotky rumunskej armády 26. apríla 1945 v ranných hodinách. Smrť našlo na území obce až 15 rumunských vojakov, pochovaní boli na miestnom cintoríne.

Počas bojov prišlo o život desať miestnych obyvateľov: Jozef Horňák, Mária Fulopová, Elena Lokajová, Jozef Milo, Martin Masár – Ulický, Ľudovít Pospíšil, Ján a Jozef Patúc a 12-roční žiaci Juraj Dubač a Martin Horňák.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V novodubnickom Kultúrnom centre Panorex oslavovali Deň matiek

NOVÁ DUBNICA. V prietoroch Kultúrneho centra Panorex sa stretli...

Pavol Pytlík z Trenčianskej Teplej a jeho láska k histórii a fotografii

TRENČIANSKA TEPLÁ. Skôr narodení obyvatelia obce si pamätajú meno...

Májové rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca,...