sobota, 30 septembra, 2023

Vyhodnotenie hospodárenia TSK, nové všeobecne záväzné nariadenia či podpora inovatívnych projektov

TRENČÍN. V poradí VII. rokovanie krajského parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 25. septembra 2023 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za účasti 35 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol...

V Tr. Teplej sa stretlo zastupiteľstvo, sľub zložil aj nový poslanec Rastislav Robota

TRENČIANSKA TEPLÁ. V zasadacej miestnosti Obecného úradu Trenčianska Teplá (OÚ) zasadlo zastupiteľstvo, aby prerokovalo dôležité body fungovania obce. Poslanecký sľub zložil nový zvolený poslanec...

V krátkom slede ďalšie rokovanie volených zástupcov v Košeci

KOŠECA. Dňa 11.9.2023 sa konalo ďalšie rokovanie volených zástupcov obce Košeca v zasadačke obecného úradu. Poslanci sa zaoberali dôležitými bodmi fungovania obce.  

Aj počas prázdnin zasadlo v Košeci zastupiteľstvo, prerokovali potrebné body

KOŠECA. Dňa 24.8.2023 sa konalo rokovanie volených zástupcov obce Košeca v zasadačke obecného úradu. Poslanci sa zaoberali dôležitými bodmi fungovania obce.

Júlové zasadnutie trenčianskeho krajského parlamentu bolo venované prevažne majetkovým bodom

TRENČÍN. V poradí VI. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 3. júla 2023 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 31 poslancov....

Druhý krát v tomto mesiaci zasadlo zastupiteľstvo v Trenčianskej Teplej

TRENČIANSKA TEPLÁ. To, čo nestačilo poslanci prerokovať na minulom rokovaní zastupiteľstva, to prekonzultovali teraz. Prerozdelili sa aj niektoré prostriedky z rezervného fondu obce. https://youtu.be/2H9baLbZqn4

Poslanci v obci Košeca rokovali o dôležitých témach chodu obce

KOŠECA. Starosta obce Košeca Radomír Brtáň opäť zvolal rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Košeca, aby spoločne s poslancami prerokovali dôležité témy chodu obce v ďalšom...

ZMOS mal snem, novým predsedom Jozef Božik

SLOVENSKO. Snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) je najvyšším orgánom združenia, tvorený z členov združenia. Schádza sa každý rok a zvoláva ho Rada...

Trenčianska župa aj v minulom náročnom roku hospodárila s prebytkom približne 16,5 mil. eur, v tom aktuálnom...

TRENČÍN. V poradí V. rokovanie župného parlamentu sa konalo v pondelok 15. mája 2023 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 36 poslancov....

V obci Košeca opäť rokovalo obecné zastupiteľstvo a riešilo problematiku obce

KOŠECA. Aj v mesiaci apríl rokovali volení zástupcovia obce Košeca a zaoberali sa dôležitými otázkami fungovania miestnej samosprávy. Prinášame vám záznam rokovania zastupiteľstva konaného...

Nová prednostka Obecného úradu v Trenčianskej Teplej chce úrad priblížiť viac k ľuďom. Budú...

TRENČIANSKA TEPLÁ. Od 1. apríla 2023 sa udiala výmena na postu prednostky Obecného úradu Trenčianska Teplá. Na svojom poste skončila Zuzana Janišová a na...

Rokovanie poslaneckého zboru v obci Trenčianska Teplá, riešili sa aj úpravy rozpočtu

TRENČIANSKA TEPLÁ. Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá sa opäť stretli a riešili problematiku chodu obce. Medzi bodmi riešenia boli napríklad úpravy rozpočtu obce...
error: POZOR: OBSAH je chránený !!