piatok, 3 februára, 2023

III. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Nová kategorizácia nemocníc negatívne ovplyvní poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom...

TRENČÍN. Prvýkrát v tomto roku sa krajský parlament zišiel v pondelok 30. januára 2023 na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály...

V obci Košeca aj v novom roku rokovalo obecné zastupiteľstvo a venovalo sa fungovaniu...

KOŠECA. Aj v novom roku 2023 rokovali volení zástupcovia obce Košeca a zaoberali sa dôležitými otázkami fungovania miestnej samosprávy. Prinášame vám záznam rokovania zastupiteľstva...

Poslanci v Trenčianskej Teplej napriek zložitej situácii schválili rozpočet obce

TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame záznam mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá. Hlavným bodom schôdze bolo prijatie programového rozpočtu obce Trenčianska Teplá na rok 2023...

Konalo sa posledné plánované rokovanie poslaneckého zboru v Košeci

KOŠECA. Dňa 15. decembra 2022 sa konalo posledné rokovanie poslaneckého zboru v obci Košeca. Najdôležitejším bodom bolo prijatie rozpočtu obce pre rok 2023 a...

Trenčianska župa ide do ťažkých čias s vyrovnaným rozpočtom, v budúcom roku je prioritou implementácia projektov...

TRENČÍN. Poslednýkrát v tomto roku sa krajský parlament v novom zložení zišiel netradične v piatok 16. decembra 2022. V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava...

Poslanci v Trenčianskej Teplej schválili navýšenie ceny za zber komunálneho odpadu

TRENČIANSKA TEPLÁ. Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach a miestnom poplatku za...

Peter Wolf zložil opätovne sľub primátora mesta Dubnica nad Váhom, slávnostné zasadalo zastupiteľstvo

DUBNICA NAD VÁHOM. V pondelok sa na pôde Kultúrneho domu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, kde si poslanci a primátor prevzali dekréty o zvolení a...

Nový starosta v Trenčianskej Teplej zložil sľub, rovnako učinili aj poslanci

TRENČIANSKA TEPLÁ. Dnes sa konalo slávnostné ustanovujúce rokovanie novozvoleného zastupiteľstva. Sľub zložil nový starosta Milan Berec, aj poslanci. Zároveň poznáme mená predsedov odborných komisií. Starosta...

Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva mali už aj v obci Košecké Podhradie

KOŠECKÉ PODHRADIE. Dnes podvečer sa na pôde zrekoštruovaného kultúrneho domu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, kde si poslanci a starosta prevzali dekréty o zvolení a...

Starosta a poslanci v Omšení slávnostne zložili sľub

OMŠENIE. Dnes sa na pôde hasičskej zbrojnice uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, kde si poslanci a starosta prevzali dekréty o zvolení a následne zložili sľub....

Primátor a poslanci mesta Nová Dubnica slávnostne zložili sľub

NOVÁ DUBNICA. Dnes sa na pôde Kultúrneho centra Panorex uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, kde si poslanci a primátor prevzali dekréty o zvolení a následne...

Predseda a poslanci TSK slávnostne zložili sľub, vytvárali sa aj pracovné komisie

TRENČÍN. Ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom predseda a poslanci zložili sľuby, sa zúčastnilo 44 poslancov. Zasadnutie taktiež zvolilo podpredsedov kraja. Nimi sa...
error: POZOR: OBSAH je chránený !!