Novoročný príhovor primátorky Tr. Teplíc Zuzany Frajkovej Ďurmekovej

150