Omšenie

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Fašiangujúci občania v centre obce pod Omšenskou Babou, zábava a dobrá nálada

OMŠENIE. Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatku....

Športová hala v Omšení slúžila k stretnutiu rozprávkových bytostí

OMŠENIE. Základná škola s materskou školou v Omšení pripravila pre deti už tradičný karneval v miestnej telocvični základnej školy, ktorá je tiež známa ako...

Omšenské fašiangy sa už hlásia o slovo

OMŠENIE. Pozvánka.

Seniori si v Omšení vychutnali predvianočné posedenie s hudobným programom

OMŠENIE. Predvianočné adventné obdobie sa pomaly chýli ku koncu a už klopú na dvere postupne aj Vianoce. Práve v tomto čase sa stretávajú na...