V Trenčianskej Teplej sa konalo dôležité stretnutie ohľadom riešenia križovatky v centre obce

Dátum pridania:

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera sa na pôde Obecného úradu v Trenčianskej Teplej konalo stretnutie zástupcov organizácií, do ktorých patrí kompetencia riešenia hlavnej križovatky v centre obce Trenčianska Teplá. Na stretnutí bolo cítiť ochotu komplikovanú a extrémne zaťaženú križovatku konečne vyriešiť.

Rokovania sa okrem domáceho starostu obce Milana Bereca a Martina Zubárika z úseku stavebných investícii Obecného úradu Trenčianska Teplá zúčastnili Ivan Brečka – riaditeľ Slovenskej správy ciest SSC – IVSC Žilina, Juraj Joanidis – riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky SSC GR, Martin Pitoňák a Erik Vrchovský zo Žilinskej univerzity, zástupca Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), Radovan Hladký – vedúci odboru TSK s Lubom Remom a Silviou Judíniovou, Marián Ondrejec – zástupca policajného zboru ODI a za Železnice Slovenskej republiky boli prítomní Ivan Štecko – riaditeľ odboru expertízy, Miroslav Garaj – riaditeľ odboru stratégie, Martin Križan – riaditeľ OR ZA, Peter Blaho – prevádzkový námestník a Ondrej Podolec z odboru stratégie.

Výstupom zo stretnutia je, že do konca roka 2024 musí byť dorobená projektová dokumentácia svetelnej križovatky a bude nadväzovať na variant z roku 2020. Svetelná križovatka bude dynamická v spojení so značením pre elektrický vlak. Túto križovatku nazvali ako dočasnú a v budúcnosti sa plánuje vybudovanie turbookružnej križovatky. Všetci zúčastnení majú záujem, aby sa tento problém v čo najkratšom čase odstránil. “Vidím to pozitívne, ale netreba to nejak dlho naťahovať. So štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Igorom Chomom sme sa dohodli, že dočasným riešením bude svetelná križovatka. Predpokladal som, že to bude rýchlejšie riešenie,” myslí si starosta obce Trenčianska Teplá Milan Berec a zároveň verí, že najneskôr na jar budúceho roka bude svetelná križovatka realitou.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V novodubnickom Kultúrnom centre Panorex oslavovali Deň matiek

NOVÁ DUBNICA. V prietoroch Kultúrneho centra Panorex sa stretli...

Pavol Pytlík z Trenčianskej Teplej a jeho láska k histórii a fotografii

TRENČIANSKA TEPLÁ. Skôr narodení obyvatelia obce si pamätajú meno...

Májové rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca,...