Trenčianska župa prinavrátila lesk aj kaštieľu v Zemianskom Podhradí

Dátum pridania:

ZEMIANSKE PODHRADIE. Kaštieľ v Zemianskom Podhradí, ktorého posledným vlastníkom bola rodina Adely Ostrolúckej, slúži roky ako domov sociálnych služieb pre ženy s mentálnymi ťažkosťami. Rekonštrukciu obvodového plášťa financovala Trenčianska župa v plnej výške z vlastného rozpočtu.

Kaštieľ v Zemianskom Podhradí je najstaršou pamiatkou obce a podobne ako iné kaštiele na Slovensku, aj tento sa v minulosti stal zariadením sociálnych služieb. Po výmene okien, elektroinštalácií či prístavbe výťahu Trenčiansky kraj pristúpil v roku 2022 ku kompletnej rekonštrukcii poškodeného obvodového plášťa. Na to, by sa renesančnej pamiatke prinavrátil zašlý lesk, bolo potrebné zapojiť viacero odborníkov vrátane reštaurátora. Kaštiele v minulosti neboli nijako ošetrené proti vlhkosti, náhradný domov 80 klientok bolo nutné najmä zasanovať. „Rekonštrukcia stála takmer 1,9 milióna eur a bola plne hradená z rozpočtu Trenčianskej župy. Najťažšia bola sanácia priečelia kaštieľa, kde len samotná rekonštrukcia narušenej statiky krovu strechy nad portikusom stála vyše 200-tisíc eur. Chceli sme túto pamiatku zachovať pre budúce generácie a zároveň spríjemniť klientkám prostredie, ďakujem zhotoviteľovi aj bývalej pani riaditeľke za kus výbornej práce a dúfam, že zariadenie bude dobre slúžiť,“ povedal župan Jaroslav Baška. Súčasná riaditeľka zariadenia Terézia Mária Pátrovič potvrdila, že prostredie, v ktorom klienti žijú, významnou mierou vplýva na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb a na kvalitu života klientov. Bývalá riaditeľka prezradila aj niečo o histórii tejto národnej kultúrnej pamiatky. „Kaštieľ Ostrolúckych vlastnila ako prvá rodina Podhradských a neskôr Príleských. Posledného majiteľa z rodu Ostrolúckych počas leta navštevovala jeho neter Adela Ostrolúcka a práve tu sa zoznámila s Ľudovítom Štúrom, ktorý tu navštevoval brata – evanjelického farára,“ vysvetlila Ivana Kosová.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V novodubnickom Kultúrnom centre Panorex oslavovali Deň matiek

NOVÁ DUBNICA. V prietoroch Kultúrneho centra Panorex sa stretli...

Pavol Pytlík z Trenčianskej Teplej a jeho láska k histórii a fotografii

TRENČIANSKA TEPLÁ. Skôr narodení obyvatelia obce si pamätajú meno...

Májové rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca,...