NOVÁ DUBNICA. Mesto Nová Dubnica oddelenie kultúry a športu oznamuje obyvateľom, že pre súčasnú epidemiologickú situáciu sa nebudú konať akcie avizované v Novodubnických zvestiach.

Ide o tradičné podujatia ako výstava Z našich záhrad (v spolupráci s výborom Základnou organizáciou Únie žien Slovenska), koncert skupiny Progres pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším a Kváskujme spolu (v spolupráci s bezobalovým obchodom Trnka).

Minulý rok takto organizovalo spomínané akcie:

V Novej Dubnici si opäť po roku uctili skôr narodených občanov

Výstava nádherných darov záhrad a súťaž „O jablko Novej Dubnice“