NOVÁ DUBNICA. Rok sa s rokom stretol a opäť je tu október – Mesiac úcty k starším. Mesto Nová Dubnica každoročne organizuje koncert ako vyjadrenie vďaky a úcty všetkým skôr narodeným občanom mesta.

Tento rok na pôde Kina Panorex vystúpila pred zaplneným hľadiskom Dychová hudba Drietomanka, ktorá je známa či už na Slovensku, alebo aj v Českej republike. Kapela bola založená už v roku 1866 v neďalekej Drietome a dodnes teší svojimi pesničkami svojich divákov. Všetkým sa prihovoril aj primátor domáceho mesta Peter Marušinec.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.