TRENČIANSKA TEPLÁ. Každá obec má svoju históriu a špecifiká, ktorými vyniká spomedzi ostatných. Tieto myšlienky a pamäti si so sebou nesú miestni rodáci, alebo obecné kroniky. Osobná skúsenosť a pohľad je však vždy lepší, ako udalosti opísané knihami. Jednou z obcí, kde si veľa pamätajú je aj Trenčianska Teplá.

Tu žije aj miestna občianka Oľga Petrgalovičová, ktorá sa tu narodila a história je jej celoživotnou vášňou. Porozprávala nám o rôznych udalostiach, či historických skutočnostiach, o ktorých možno domáci občania ani nevedia.

Z videa sa dozviete:

 • o miestnom grófovi
 • o Vavrovi Šrobárovi
 • o korze na bývalej železničnej stanici
 • o cukrovare
 • o teplanských kúpeľoch
 • o troch kameňolomoch
 • o siedmych hoteloch
 • o teplanských zvykoch a jedlách počas Vianoc, Veľkej noci, či fašiangoch
 • o teplanských krojoch, či spievaní
 • o športových úspechoch
 • a iné

Myšlienka priblížiť domácim obyvateľom život minulý skrsla členom novozvolenej Komisie pre mládež, kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve obce Trenčianska Teplá.