TRENČIANSKA TEPLÁ. Na teplanskom futbalovom štadióne sa uskutoční akcia, aká tu ešte nebola. V termíne 5. – 7. apríla 2019 sa tu uskutočnia Majstrovstvá Slovenska Zväzu športovej kynológie a Majstrovstvá Slovenska belgických ovčiakov.

Pachové práce sa budú vykonávať v širšom okolí obce Trenčianska Teplá. Terény na stopy – trávnaté porasty, lúky.