NOVÁ DUBNICA. Oddelenie kultúry Mestského úradu Nová Dubnica oznámilo obyvateľom mesta smutnú správu. Prvomájové trhy sa tento ROK konať nebudú.

“Z dôvodov proti epidemiologických obmedzení sa tento rok prvomájové predajné trhy v našom meste neuskutočnia. Veríme, že sa situácia zlepší a budeme môcť usporiadať predajné trhy 1. Septembra. Informácie o tom zverejníme na tejto stránke aj v mestských novinách,” uvádza sa v stanovisku.