KOŠECA. V obci Košeca sa už tešili na prístavbu k základnej škole v celkovej cene približne 900.000 EUR, ktorá mala vyriešiť kapacitný problém s umiestnením žiakov na vyučovanie. Obec získala dotáciu 200.000 EUR z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zobrala si aj úver vo výške 500.000 EUR, čo by stačilo na výstavbu prvej etapy.

Obstarávaním sa vysúťažila firma, ktorá mala zákazku realizovať a práce sa začali aj v daždivom počasí. Firma vyhotovila základovú dosku budúcej prístavby a práce sa zastavili a stoja doteraz. Firma odstúpila od zmluvy a starosta Radomír Brtáň je sklamaný z postoja zhotoviteľa. „Zastavila sa nám výstavba na základovej doske. Zhotoviteľ sa zobral zo stavby a odstúpil od zmluvy. Znamená to pre nás kopec komplikácií naviac s tým, že nemáme od augusta k dispozícii to, čo sme chceli mať, nové učebne, tak sa musíme opäť tlačiť a využívať pre kmeňové triedy aj odborné učebne v budove pôvodnej základnej školy. Máme ešte jednu triedu aj v telocvični. Takže veľmi veľa problémov na to, ako sme sa na začiatku tešili, že v septembri – októbri budeme mať novú prístavbu,“ vyjadril sklamanie starosta obce Radomír Brtáň.

Nasledovať bude nové verejné obstarávanie a celá realizácia stavby sa výrazne oddiali. Ako k tomu došlo sa dozviete z priloženej reportáže.

Výškové zábery: Juraj Škvarka

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.