TRENČÍN. Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišli zástupcovia 28 škôl z kraja, aby v rámci Stredoškolského parlamentu rozobrali viacero zaujímavých tém. Jedným z bodov programu bola aj diskusia s predsedom TSK Jaroslavom Baškom.

Študentských zástupcov zaujímala téma kyberšikany aj investície do skvalitnenia vzdelávacieho procesu. „Za posledné roky investovala župa nemalé finančné prostriedky do škôl, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Zabudnúť nemôžeme ani na budovanie športovej infraštruktúry v podobe multifunkčných ihrísk pri školách či výstavbu alebo rekonštrukciu telocviční,“ povedal predseda TSK. Študenti prejavili záujem aj o informácie o participatívnych rozpočtoch pre školy. „Tento rok sa do projektu zapojilo 21 škôl. Každá z nich získala z rozpočtu župy 1000 eur,“ dodal župan s tým, že takáto forma participácie má za úlohu pozdvihnúť záujem študentov o dianie na škole.

Diskusia pokračovala študentskými otázkami, na ktoré okrem predsedu TSK odpovedal aj Richard Hančin, vedúci Odboru školstva a kultúry Úradu TSK.