EURÓPSKA ÚNIA. Ešte v minulom roku sa rozprúdila diskusia o zrušení striedania letného a zimného času. Táto téma, ktorá rozdelila spoločnosť sa nateraz odkladá. Dôvod – koronavírus.

Posledný krát sa mali hodiny posunúť v októbri 2021, čo odhlasoval Európsky parlament ešte v marci 2019. Následne sa mali jednotlivé členské štáty rozhodnúť, či budú využívať zimný alebo letný čas. Prostredníctvom internetového dotazníka, ktorý vyplnilo 4,6 milióna ľudí, sa 80% ľudí vyjadrilo za zrušenie striedania času, pričom väčšina z nich chcela letný čas. Slováci sa tiež vyjadrili za letný čas v pomerne 70 – 30 %. Pandémia koronavírusu zasiahla aj do tejto témy a stala sa témou mimo zoznamu terajších priorít. Čas si tak zatiaľ budeme posúvať aj naďalej.

Letný čas sa zaviedol s cieľom lepšieho využitia denného svetla, čím sa mala ušetriť energia. Nakoniec sa to neosvedčilo. Najbližšie si hodiny posunieme na zimný čas 25. októbra 2020. Hodiny sa o 3:00 posunú naspäť na 2:00 hod.

Foto: pixabay.com