DUBNICA NAD VÁHOM. Nové školské športovisko, do ktorého mesto investovalo približne 230-tisíc eur z vlastných zdrojov, si žiaci vyskúšali už dnes. 

Pôvodný škvarový ovál a priľahlé ihrisko škola využívala približne tri desaťročia. Športovisko nevyhovovalo požiadavkám modernej doby z hľadiska bezpečnosti ani adekvátnych podmienok na telesnú a športovú výchovu. Areál si preto pýtal obnovu. Tej sa dočkal v októbri minulého roku, keď samospráva začala s vlastných zdrojov s prácami na jeho modernizácii. „Teší ma, že sa nám aj v tejto ťažkej dobe darí napĺňať naše ciele. Otvorili sme druhé z troch rekonštruovaných školských športovísk. Celkovo do obnovy ihrísk na školách investujeme z vlastných zdrojov asi 760-tisíc eur. Verím, že tak deti motivujeme k pohybu a k zdravšiemu životnému štýlu. Ihrisko môže rovnako využívať v popoludňajších hodinách v súlade s prevádzkovým poriadkom aj verejnosť,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Škola oficiálne uvedenie zmodernizovaného športoviska do života využila na organizáciu školských majstrovstiev v bežeckých disciplínach. „Je to pre našu školu nesmierne dôležité. Počas pandémie nám deti ostali viac-menej sedieť, preto je veľmi dôležité ich opäť rozhýbať. Som si istá, že nám s tým pomôže aj nové športovisko. Ihrisko bude využívať približne sedemsto žiakov materskej a základnej školy,“ zhodnotila riaditeľka školy Marta Bardyová.

Práce v hodnote 230-tisíc eur boli zamerané najmä na obnovu atletickej dráhy, na ktorej pôvodný škvarový povrch nahradil štandardizovaný tartan. Samospráva zmodernizovala tiež sektor na vrh guľou a skok do piesku. Pre zvýšenie komfortu počas loptových hier na betónovej ploche boli na ihrisko doplnené záchytné siete.