TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame záznam mimoriadneho rokovania poslaneckého zboru v obci Trenčianska Teplá. Rokovanie sa uskutočnilo v budove hasičskej zbrojnice.

Diskusia prebiehala v pomerne pokojnej atmosfére, až na začiatok. Opäť si svojvoľne zobral slovo jeden z občanov a zasiahol do priebehu rokovania. Po roztržke sa poslanci na protest postavili a odišli z miesta, kým občan neodišiel.

Poslanci dnes prioritne riešili body týkajúce sa záverečného účtu obce za rok 2019, použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2020, situáciu v Zariadení opatrovateľskej služby po kontrole z úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj protest prokurátora voči vedeniu obce vo veci nevpustenia občana na rokovanie zastupiteľstva spred niekoľkých mesiacov.


Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.