TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame vám záznam riadneho rokovania poslaneckého zboru obce Trenčianska Teplá, konaného v „Starej škole“ v miestnej časti Dobrá.

Tak ako minulé rokovanie zastupiteľstva bolo krátke, tak toto sa opäť zaradilo k tým časovo dlhším. Okrem rôznych správ hlavného kontrolóra obce, nových návrhov všeobecne záväzných nariadení sa poslanci zaoberali hlavne záverečným účtom obce.

Rokovanie sa nieslo pomerne v pokojnom a vecnom duchu až do záveru, kde v bode interpelácie sa strhla hlučná roztržka medzi občanmi, poslancami a starostkou o tom, či môže vystúpiť jeden občan z prítomnej verejnosti, ktorý chcel objasniť navýšenie finančných prostriedkov v prácach naviac pri cyklotrase Tr. Teplá – Tr. Teplice, ktorá sa má budovať. Starostka Slavomíra Propperová nakoniec, ako sama uviedla, zo zdravotných, osobných a bezpečnostných dôvodov rokovanie predčasne ukončila a zavolala políciu z obáv, že vznikne fyzický konflikt.

Stanovisko redakcie IMPULZ.press

Doteraz sme sa snažili vyhnúť akýmkoľvek osobným hodnoteniam fungovania obce Trenčianska Teplá a zastupiteľstiev. Starostka obce sa však dnes dostala do slovného konfliktu aj s našim kameramanom, ktorý rozhorčene upozorňoval na fakt, že konflikt vznikol na základe občana, ktorý hlučne urážal jednak nás, ale aj poslancov prakticky počas celého rokovania a ku koncu zastupiteľstva sedel medzi poslancami, kde sa nachádzať nemá a nikto ho neupozornil. Starostka, ktorá rokovanie viedla, týmto nechala eskalovať napätie až do stavu, ktorý nastal. Žiadame týmto verejne vedenie obce Trenčianska Teplá, aby prestalo naše médium používať v konflikte s poslancami zastupiteľstva. Množia sa voči našej redakcii aj rôzne upozornenia na údajnú neobjektivitu a úmyselné eskalovanie napätia, čo absolútne odmietame. Takmer 5 rokov sa venujeme komunálnej politike v obci Trenčianska Teplá a vždy sme sa snažili získať informácie a stanoviská všetkých dotknutých strán, keď to situácia vyžadovala. Nie vždy nám však bolo vyhovené. Máme zato, že transparentné fungovanie zastupiteľstiev a obcí ako takých, je základom demokracie a volení zástupcovia musia zniesť verejnú kontrolu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.