NOVÁ DUBNICA. Či už obdobie prerušenia vyučovania počas koronakrízy, alebo teraz počas letných prázdnin, využili školy a škôlky časový priestor na rekonštrukciu školských priestorov. Medzi tieto školy sa zaradila aj Základná škola na ulici Janka Kráľa v Novej Dubnici.

Ide o rekonštrukciu a následné moderné vybavenie učebne fyziky a chemicko-biologickej učebne. Priestory bolo potrebné renovovať z dôvodu zastarania jednak miestností, ako aj ich vybavenia. V roku 2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo výzvu na predkladanie projektov na modernizáciu učební. Mesto Nová Dubnica, ako zriaďovateľ školy, využilo túto možnosť a podalo žiadosť. Žiadosť bola schválená v druhom kole v roku 2018.

Rozpočet projektu je približne 119.000 EUR, z toho spoluúčasť zriaďovateľa je 5%, teda približne 5.500 EUR. Z dotácie bude zakúpený nábytok do učební (lavice, stoličky), laboratórne stoly, laboratórne pracovisko učiteľa, interaktívne tabule, dataprojektor, notebooky do učební. Najväčšou položkou budú didaktické pomôcky do oboch učební a kabinetov.

Obnovili sa tiež rozvody vody a elektriky, nový povrch dostane aj podlaha a pribudnú nové svietidlá. To už financuje škola s vlastných zdrojov a so špeciálnej dotácie mesta vo výške 10.000 EUR.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.