DUBNICA NAD VÁHOM. Vodiči z Dubnice nad Váhom a okolia zaslali mnoho podnetov na samosprávu, aby sa vyriešil technický stav kruhovej križovatky v centre mesta. Zvlnená povrchová vrstva spôsobila aj viacero pádov cyklistov, respektíve motocyklistov. Samospráva adresovala tieto požiadavky Slovenskej správe ciest (SSC), ktorá cestu I/61 spravuje. Našli sa financie a križovatka už koncom tohto týždňa dostane navý asfaltový povrch v hodnote približne 90,000 EUR, ktorú bude financovať SSC. Okrem vozovky priamo v križovatke bude opravený aj približne 100 metrov dlhý úsek v smere na Ilavu.

„Požiadaviek od občanov bolo mnoho, my sme ich ako mesto prenášali na Slovenskú správu ciest. Naozaj sa preto teším, že napriek vyťaženosti, ktorej Slovenská správa ciest čelí, sa pristupuje k rekonštrukcii križovatky,“ priblížil dubnický primátor Peter Wolf.

S prácami sa začne v piatok 6. mája a rekonštrukcia by mala byť ukončená pri priaznivom počasí do nedeľného popoludnia. Vidiči sa musia pripraviť na obchádzky, ale bude možné cez križovatku aj prejsť, len v obmedzenom počte vozidiel. Križovatka, cez ktorú denne prejde viac ako 20.000 vozidiel takto získa nový šat a zvýši sa aj jej bezpečnosť.

„Povrch križovatky je značne poškodený, nachádzajú sa na ňom deformácie a sieťové rozpady. Spoločným úsilím spolu s primátorom Dubnice nad Váhom Petrom Wolfom a Slovenskou správou ciest sa podarilo aj v tejto zložitej dobe nájsť finančné zdroje na opravu križovatky. S prácami začíname v piatok 6. mája 2022 v popoludňajších hodinách, hotové by mali byť v prípade priaznivého počasia v nedeľu 8. mája 2022,“ informoval riaditeľ Investičnej výstavby Slovenskej správy ciest Žilina Ivan Brečka a dodal: „Súčasný asfaltový kryt sa vyfrézuje do hĺbky 11 cm, aby križovatka zniesla kapacitu dopravy, následne bude natiahnutý nový asfaltový kryt. V smere na Ilavu vyfrézujeme povrch do hĺbky 5 cm,“ konkretizoval ďalej riaditeľ Ivan Brečka.

Zdroj: Mesto Dubnica nad Váhom

Pri rekonštrukcii kruhovej križovatky je potrebné počítať s dočasnými obmedzeniami. Prejazdnosť kruhovej križovatky od Trenčína, resp. od Ilavy bude zachovaná, avšak len v jednom jazdnom pruhu. Dopravu budú regulovať zodpovedné a riadne označené osoby. Uzatvorené budú len časti miestnych komunikácií, a to konkrétne príjazdové cesty k okružnej križovatke z Hurbanovej ulice a z Nám. sv. Jakuba. „Obchádzková trasa bude viesť po miestnych komunikáciách sídliska Centrum I, Kollárovej ulice, Štúrovej a Hurbanovej ulice, vodiči na sídlisku Pod kaštieľom budú presmerovaní na Ulicu športovcov a na smer Trenčín, a to v zmysle plánu organizácie dopravy,“ vysvetlil Miroslav Faltejsek z referátu dopravy.

Mesto Dubnica nad Váhom plánuje po rekonštrukcii križovatky pristúpiť k realizácii novej výsadby v jej jadre.

ZDROJdubnica.eu