KOŠECA. Zhruba v polovici 16. storočia sa postupne začalo s pálením tehiel v obci Košeca, okres Ilava. Následne sa podnik rozrastal a pribudol aj 30 metrový komín, ktorý dodnes tvoril kolorit obce a bolo ho vidieť vďaka svojej výške v širokom okolí.

Zastupiteľstvo z minulého volebného obdobia sa rozhodlo po konzultácii so statikom, že komín bude musieť byť byť riadene bezpečne demolovaný, aby nedošlo k ohrozeniu okolitých rodinných domov. Vybrala sa firma s najlepšou ponukou a už sa iba čakalo na termín demolície, podľa časových možností odbornej firmy. Dnes 13:30 hod. nastala detonácia, ktorá navždy zmenila pohľad na obec, ale zároveň upokojila verejnosť, že v budúcnosti nedôjde k nešťastiu. Celkové náklady na práce boli vyčíslené na 6000 EUR, z rozpočtu obce Košeca.

Pozrite si autentické zábery zo zeme, aj zo vzduchu.

Letecké zábery: Juraj Škvarka a niektoré foto

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.