TRENČIANSKY KRAJ. Na území Trenčianskeho kraja od druhého septembrového víkendu disponuje týmto život zachraňujúcim prístrojom už 22 dobrovoľných hasičských zborov.

Pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ Matejovec si dobrovoľní hasiči z Krajného (okres Myjava) a Hrachovišťa (okres Nové Mesto nad Váhom) prevzali z rúk trenčianskeho župana Jaroslava Bašku defibrilátor vrátane príslušenstva. „Každoročne odovzdávame dobrovoľným hasičským zborom desať defibrilátorov, deväť z nich si pre každý okres určuje Krajský výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany a ja si vyberám jeden zbor, ktorému prístroj poputuje. Som rád, že spolupráca s dobrovoľnými hasičskými zbormi vynikajúco pokračuje aj po podpise ďalšieho memoranda o spolupráci. Je pre mňa a poslancov Trenčianskej župy cťou, že môžeme takýmto spôsobom podporiť dobrovoľných hasičov v Trenčianskom kraji, pretože robia prácu, ktorá je neoceniteľná,“ povedal trenčiansky župan.

V okrese Trenčín rozšíril život zachraňujúci prístroj výbavu členov zboru v Hornej Súči. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja ho odovzdal v rámci obecných dožiniek. „Hasiči sú prvými, kto pomáha ľuďom v núdzi. Chcem veriť, že darček v podobe defibrilátora nebudú nikdy potrebovať a budú s ním len cvičiť. V mene všetkých hasičov sa však chcem úprimne poďakovať Trenčianskemu samosprávnemu kraju,“ uzavrel krajský predseda DPO SR v Trenčíne Jozef Smolinský.

Ďalších 7 defibrilátorov bude vybraným členom DHZ odovzdaných v priebehu najbližších týždňov.

Zdroj: TSK