TRENČÍN. Eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg podporujú rozvoj turizmu v slovensko-českom pohraničí so zameraním na budovanie dobrých „susedských“ vzťahov. Dnešným dňom boli vyhlásené prvé tri výzvy z OP Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027, financie budú smerovať do oblastí životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu a na inštitucionálnu spoluprácu.

Vzťahy Slovenskej a Českej republiky sa dajú nazvať ako nadštandardné, a to aj vďaka tomu, že sme strávili roky v spoločnom štáte. „Interreg je dôležitý z dvoch dôvodov – prináša investície, aj teraz prichádzame s novou výzvou, alokácia je 107 mil. eur, v tomto roku pôjdu 2 výzvy v 6 oblastiach v objeme cca 62 mil. eur. Ale je tam aj spoločenský rozmer, dá sa povedať, že až nadnárodný,“ povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič. „Cieľom programu Interreg je vymazať hranice tak, aby zostali len na mapách a mali sme medzi sebou pevné väzby,“ povedal vrchný riaditeľ sekcie európskych a národných programov Ministerstva pre miestny rozvoj ČR Leo Steiner s tým, že práve cezhraničné programy boli prvými, ktoré boli podporené z európskych zdrojov.

„Interreg je veľmi dobrý a mocný nástroj Európskej komisie na to, aby sa cezhraničné regióny rozvíjali. Ja som rád, že sme boli ako župa úspešní aj v tomto končiacom programovom období. V rámci 7 projektov sme mali 9 partnerov a získali sme viac ako 10,6 mil. eur práve z tohto finančného nástroja. Taký najväčší, a zároveň najlepšie hodnotený projekt, bol TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európskej Tradície. Ďalším zaujímavým projektom bola cyklotrasa, ktorá vznikla v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie a spája nielen dva kraje, ale aj dve krajiny a dva hrady. Rovnako sa nám podarilo získať finančné prostriedky aj na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry, v rámci ktorej sme zlepšili dostupnosť Bošáckej doliny, ale aj Myjavska a Horňácka,“ spomenul úspešné projekty trenčiansky župan Jaroslav Baška.

V rámci prvého kola boli vyhlásené tri výzvy, ktoré sú zamerané na životné prostredie, kultúru a cestovný ruch a inštitucionálnu spoluprácu. S druhým kolom sa počíta v druhej polovici tohto roka. „Výzva bude otvorená do 15. septembra, to je termín, dokedy môžu žiadatelia podávať svoje projekty. Následne sa bude výzva vyhodnocovať a predpokladáme, že začiatkom budúceho roka bude môcť zasadnúť monitorovací výbor, ktorý bude projekty schvaľovať,“ vysvetlila Lea Malá, generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce MIRRI SR. Trenčiansky samosprávny kraj má aj v novom programovom období pripravené viaceré projekty, či už z oblasti cestovného ruchu, kde sa chce zamerať na cyklotrasy alebo v oblasti kultúry, kde sa projekty týkajú napr. Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, Trenčianskeho hradu či v oblasti vzdelávania, kde by sa projekt týkal Hvezdárne v Partizánskom.

Súbežne so spustením nových výziev sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja konal aj Networking žiadateľov k výzvam nového programového obdobia 2021 – 2027. V rámci podujatia zazneli základné informácie o podmienkach Programu a takmer 120 účastníkov malo možnosť so zástupcami Riadiaceho orgánu konzultovať projektové zámery, ako aj možnosť získať potencionálneho cezhraničného partnera.