TRENČIANSKE TEPLICE. Dnes neskôr popoludní sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k Pamätníku obetiam I. svetovej vojny v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach, pri príležitosti 103. výročia vzniku Československej republiky.

Pietny akt prebehol aj za účasti primátorky mesta Trenčianske Teplice Zuzany Frajkovej Ďurmekovej, podpredsedu Spoločnosti M.R. Štefánika Branislava Neumaira, predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčianske Teplice (ZO SZPB) Karola Glamoša a riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Mareka Briestenského. Pamätník a jeho okolie sa dočkali potrebnej odbornej revitalizácie. Na obnovu Pamätníka obetiam I. svetovej vojny v Trenčianskych Tepliciach prispel tento rok Trenčiansky samosprávny kraj v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK a za Trenčianske Teplice projekt vypracovalo Rodinné centrum Ovečka v spolupráci so ZO SZPB.

Mesto Trenčianske Teplice nebolo síce dejiskom bojov, ale v priebehu 1. svetovej vojny slúžilo ako veľké liečebné a rekonvalescenčné stredisko pre chorých a ranených vojakov. Prvá Česko-slovenská republika je tradičné označenie úseku dejín Česko-Slovenska od vyhlásenia nezávislosti od Rakúsko-Uhorska dňa 28. októbra 1918 do zabratia Sudet Nemeckom dňa 1. októbra 1938 na základe Mníchovskej dohody. Nasledujúce obdobie až do rozpadu Česko-Slovenska v marci 1939 sa označuje ako druhá republika.