TRENČIANSKE TEPLICE. Do kúpeľného mesta sa opäť po roku vrátilo podujatie pálenia Vatry zvrchovanosti. Obnovenie tradície sa započalo v priestoroch letného amfiteátra Základnej školy A. Bagara práve v minulom roku. Ani nepriaznivé počasie nezabránilo účastníkom, aby si pripomenuli zvrchovanosť Slovenska.

Podujatie prišla podporiť aj primátorka domáceho mesta Zuzana Frajková Ďurmeková. Primátorka už viackrát deklarovala podporu všetkým aktivitám, ktoré upriamujú pozornosť na históriu a tiež aj odkaz M. R. Štefánika. Tradície treba dodržiavať ako odkaz ďalším generáciám, zhodli sa dnes v Trenčianskych Tepliciach. Svoje umenie predviedli bratia Trombitáši Štefánikovci z Nimnice a samozrejmosťou bolo aj občerstvenie. Pálenie vatry sa uskutočnilo pod taktovkou spolupráce Mesta Trenčianske Teplice a novo založeného Klubu M. R. Štefánika Trenčianske Teplice. Na priebeh dozerali členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru.

Vatra zvrchovanosti je táborový oheň (vatra), ktorým sa na Slovensku oslavuje a pripomína prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky v uznesení Slovenskej národnej rady (SNR) zo 17. júla 1992. Na oslavu prijatia deklarácie sa v júli 1992 na desiatkach miest Slovenska konali zhromaždenia občanov pri vatrách, ktoré dostali názov vatry zvrchovanosti. Prvá bola zapálená symbolicky v tzv. geografickom strede Európy v Kremnických Baniach, pri Kostole svätého Jána Krstiteľa. Rituál zapaľovania vatier nadväzoval na ľudovú tradíciu jánskych ohňov, tradíciu partizánskych vatier zapaľovaných pri pripomínaní si Slovenského národného povstania a symboliku zbojníckych vatier viažúcu sa k zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.