TRENČIANSKE TEPLICE. Primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková pozýva všetkých občanov, občianske združenia, podnikateľov, školy a partnerov na spoločné JARNÉ UPRATOVANIE MESTA, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2019 (piatok) od 9,00 h a 6. apríla 2019 (sobota) od 9,00 h.

“Pôjde najmä o upratovanie a čistenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie trávnatých plôch, ale aj jednoduché čistenie v okolí nehnuteľností, pred školou či blokom, prevádzkou. Výsledkom by malo byť nielen krajšie mesto, ale aj väčšie povedomie obyvateľov v udržiavaní čistoty v prostredí, v ktorom žijú,” uvádza mesto v pozvánke.

ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV

V rámci jarného upratovania bude realizovaný aj zber objemných odpadov.
Na zber objemného odpadu budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Tieto miesta budú zároveň centrálnymi stanoviskami s koordinátormi, kde si môžu občania
prevziať ale aj zároveň odovzdať vrecia, rukavice a na požičanie obmedzený počet náradia.

Baračka č . 44 /pod múr Psotných/
Hurbanova ul. /na chodník oproti pivárne u Beznáka/
Partizánska ul. /pri trafostanici, oproti židovskému cintorínu/
Sady pod Dedovcom /pri altánku/
SNP 11 /pred panelák na dlažbu/
SNP 37 – 36 /na okraj trávnika/

Do veľkoobjemových kontajnerov môžete ukladať objemný odpad, t. j. nadrozmerný odpad z domácností, ktorý nie je možné uložiť do bežných 110 L, 120 L nádob a 1 100 L kontajnerov /koberce, nábytok, …/.

Mesto žiada občanov, aby do veľkoobjemových kontajnerov neumiestňovali rastlinný odpad. Zber veľkoobjemného odpadu nie je určený pre právnické osoby a podnikateľov. Zároveň mesto vyzýva občanov, ktorí majú možnosť, aby si so sebou priniesli pracovné náradie (hrable, metly a pod…)

POMOC STARŠÍM

6. apríla 2019 (sobota) /tel. 0902 119 776 alebo 0903 807 601/
Mesto v rámci upratovania zabezpečí pomoc starším spoluobčanom pri vypratávaní pivníc
a to tým, že pomôže odviezť starý demontovaný nábytok a iný nadrozmerný odpad do veľkokapacitných kontajnerov.

ZBER PAPIERA PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Súčasťou upratovania bude aj zber papiera pre ZŠ, ktorý bude prebiehať od 1. 4. do 6. 4. Žiadame obyvateľov mesta, aby vytriedený papierový odpad odovzdali do kontajnera umiestneného pred základnou školou. Za vyzbierané množstvo papiera bude škola finančne odmenená.

ČISTENIE OKOLIA LD MACHNÁČ

Do upratovania sa prihlásil aj Spolok mladých architektov, ktorí budú čistiť okolie LD Machnáč.

Tel. kontakt na Technické služby Mesta Trenčianske Teplice: 0905 255 549