TRENČIANSKE TEPLICE. Aj tento rok deti z Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach vítali jar starým slovanským  zvykom – vynášaním Moreny, ktorý je v škôlke už dlhoročnou tradíciou. Deti sa naučili riekanky, básne a piesne, príznačné pre tento obrad. V piatok, pred Smrtnou nedeľou, vyniesli v sprievode a so spevom vyrichtovanú Morenu z areálu materskej školy.

Trasa sprievodu, ktorý Morenu vyprevádzal, viedla z materskej školy na most cez Tepličku, kde jej ešte posledný raz zaspievali. Potom nasledoval rituál hodenia Moreny do vody. „Morena, choď preč! Morena, choď preč!“ Týmito slovami deti odprevádzali Morenu, ktorá plávala dolu Tepličkou,  až sa im stratila z dohľadu. Po tomto obrade deti obsadili  trávnik popri potoku a pokračovali v jarných hrách a riekankách.

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti a v tejto tradícii ju zosobňuje  bábka, oblečená vo sviatočných šatách. Údajne už od 16. storočia ľudia verili, že vynesením a zničením Moreny zaženú zimu, smrť a magicky privolajú životodarnú jar a teplo. V Trenčianskych Tepliciach sa táto tradícia uchováva i vďaka pedagógom materskej školy. Vynášanie Moreny patrí medzi staré slovanské zvyky, ktoré sa tešia  obľube najmä na Liptove, no i v Trenčianskych Tepliciach.