TRENČIANSKA TEPLÁ. Boli to dva roky, čo deti zo Základnej školy v Trenčianskej Teplej (ďalej ZŠ) nemohli verejne vystúpiť pred svojimi rodičmi a starými rodičmi. Všetko zastavila vtedy pandémia. Dnes však už nič nebránilo šikovným deťom, aby ukázali svoje umelecké cítenie a sebaprezentáciu. Blížiaci sa Deň matiek bol ideálnou príležitosťou kultúrneho vyžitia.

Riaditeľka ZŠ Gabriela Zuberová neskrývala radosť, že spolu so zamestnancami školy, vrátane učiteliek, mohli v telocvični pripraviť kultúrny program. Odmenou pre deti a aj organizátora bol potlesk zaplneného publika a úsmevy rodinných príslušníkov detí, ktorí si prišli užiť svoje ratolesti. Odmenou pre všetkých boli perníkové srdiečka, ktoré upiekli učiteľky dolného stupňa a zabalili učiteľky horného stupňa školy.