TRENČIANSKY KRAJ. Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v niektorých okresoch Trenčianskeho kraja Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vydal nové opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti od štvrtka 20. augusta 2020. Ich cieľom je ochrániť zdravie obyvateľov kraja, zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 a vzniku nových ohnísk.

Opatrenia vydané RÚVZ v Trenčíne, platné pre okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Prievidza :

Zákaz:

– návštev v nemocniciach,

– návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti (pobytová forma),

– organizácie hromadných podujatí nad 500 účastníkov v exteriéri (vrátane športových podujatí),

– organizácie hromadných podujatí nad 250 účastníkov v interiéri,

– poskytovania občerstvenia (pokrmov a nápojov) pri hromadných podujatiach,

– všetkých interiérových podujatí po 23.00 h (s výnimkou svadieb),

– obmedzenie kapacity plavární a kúpalísk na 50%.

Neodporúča sa:

– organizovať rodinné oslavy,

– cestovať do rizikových oblastí (prehodnotiť cestovanie do zahraničia).

Odporúča sa:

– vypracovať krízový plán (výrobné prevádzky, firmy), dodržiavať všetky opatrenia vydané RÚVZ pre prevádzky,

– prijať také opatrenia, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií.

Všetky opatrenia budú v platnosti do 31. augusta 2020, ďalší postup bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v kraji.