TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska Teplá.

Zasadnutie sa uskutoční v Hasičskej zbrojnici v stredu 27.2.2019 od 17:00 hod. za účasti verejnosti.