OMŠENIE. Medzi tradičné podujatia spojené so školstvom v obci sú zaradené aj lúčenie sa s posledným ročníkom základnej školy a s predškolákmi v materskej škole. Tak ako si starosta obce Alojz Marček pozýva malých nových občiankov, tak si pozval aj omšenských deviatakov. Predškolákom prišiel popriať všetko najlepšie priamo do materskej školy.

Deviataci spolu s ich triednou učiteľkou a riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Omšení Alenou Marčekovou pozvanie tradične prijali. Mladí ľudia sa starostovi predstavili a zároveň prezradili, kam smerujú ich kroky v ďalšom živote. Nechýbalo malé občerstvenie a zápis do kroniky obce. Zajtra sa deviataci stretnú v hasičskej zbrojnici, kde budú mať kultúrny program. Malí predškoláci si program pripravili už teraz a slávnostne boli dekorovaní za absolventov materskej školy.