OMŠENIE. Perfektná organizácia, opakovalo sa uplynulé tri dni v tejto rázovitej obci. Od piatka do nedele sa na pôde obce pod Omšenskou Babou uskutočnili oslavy, ktoré spojili viacero obecných organizácií a ich výročí do jedného veľkého podujatia. Pripomenuli si 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci, 100-té výročie založenia dychovej hudby, či viac ako päťdesiat rokov fungovania folklóru na území obce. Zároveň si v Omšení pripomenuli aj zasvätenie miestneho rímskokatolíckeho kostola, teda hody.

Oslavy začali už v piatok 9. septembra na miestnom cintoríne, kde sa konala pietna spomienka na zakladajúcich členov dychovej hudby v obci pri príležitosti 100. výročia založenia dychovej hudby v obci. Potom sa všetci presunuli do športového areálu, kde vystúpilo Omšenské trio, FSK Dolina, FSK Žihlavník z Omšenia a FS Nadšenci z Trenčína. Medzi jednotlivými vystúpeniami odovzdali ocenenia zaslúžilým členom a osobnostiam folklórneho diania v obci. Do života bola uvedená aj publikácia pod názvom “Tradície spod Omšenskej Baby”.

Sobotný hlavný program osláv sa začal slávnostným zasadnutím obecného zastupiteľstva v priestoroch vynovenej hasičskej zbrojnice. Tu boli ocenení ďalší občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Po privítaní hostí na obecnom úrade sa sprievod presunul do športovej haly, kde sa uskutočnila vernisáž výstavy o obci Omšenie. Predstavili sa poľovníci, folkloristi, športovci, hasiči a zároveň si návštevníci mohli pozrieť fotografie zo života v obci. Po pol tretej popoludní sa z centra obce pohol sprievod ulicami, ktorí smeroval na futbalový štadión. Dychová hudba a mažoretky Nová Dubnica hrali a tancovali, umocňovali tak atmosféru okamihu. Po príhovoroch hostí zabavili návštevníkov DH Omšeňanka, Súkromná základná umelecká škola Omšenie, DH Textilanka z Trenčína a večer Ľudová hudba Borovienka z Lančára. Opäť medzi vystúpeniami boli ocenení ďalší občania a obecné organizácie.

Obec Omšenie je známa tým, že si ctí tradície a tak sa aj tu konali každoročné hody, ktoré pripadli na nedeľu 11. septembra. Hody sa určujú podľa toho, komu je zasvätený kostol v obci. V Omšení je to Narodenie Panny Márie. V programe osláv nemohla chýbať slávnostná Svätá omša s následným agapé na nádvorí miestneho kostola. Popoludní sa uskutočnil aj tradičný hodový futbalový zápas, tentokrát s Mníchovou Lehotou, a kultúrnu zložku tvorilo Omšenské trio.

“Dovoľte mi, aby som všetkým poďakoval a vyslovil jedno obrovské ďakujem za pomoc a spoluprácu pri zabezpečení osláv 690. výročia 1. písomnej zmienky o našej obci. Veľmi si vážim pomoc a spoluprácu, bez ktorej by realizácia podujatia v takom rozsahu nebola ani možná. Veľmi milo ma všetci prekvapili. Moje poďakovanie patrí aj za pomoc pri nedeľňajšom agapé na nádvorí kostola. Dúfam, že sa podujatie páčilo a občania, ale aj návštevníci našej obce boli spokojní, o čom by mohli svedčiť aj viaceré pozitívne ohlasy. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí určitým spôsobom priložili ruku k dielu, predovšetkým sponzorom podujatia, vedeniu poľovníckej spoločnosti, účinkujúcim, ale všetkým, ktorí pripravili nádhernú výstavu o našej obci. Ešte raz veľká, veľká vďaka všetkým,” vyjadril svoje pocity a poďakovanie starosta obce Omšenie Alojz Marček.

Videá budeme zverejňovať postupne po spracovaní. Zatiaľ si môžete pozrieť širokú galériu fotografií, ktoré dokazujú perfektné organizačné zvládnutie tak náročného podujatia.