KOŠECA. Aj v mesiaci november rokovali volení zástupcovia obce Košeca a zaoberali sa dôležitými otázkami fungovania miestnej samosprávy. Prinášame vám záznam rokovania zastupiteľstva konaného 11. novembra 2021 v priestoroch obecného úradu.