NOVÁ DUBNICA. V Novej Dubnici opäť predstavujú svoje umenie čipkárky. Výstava je inštalovaná vo vestibule Kultúrneho centra Panorex od 20.5. do 29.5.2023. Podujatie organizuje Klub paličkovanej čipky (KPČ) pod záštitou primátora mesta Nová Dubnica Petra Marušinca.

Už 8. ročník výstavy paličkovanej čipky s doslova priliehavým názvom Dotyky krásy, si môžete pozrieť v čase od 10.00 – 17.00 hod., 26.5.2019 do 15:00 hod. Súčasťou vernisáže bola aj veľmi milá udalosť a to oslava okrúhleho jubilea jednej z členiek domáceho klubu, bývalej predsedníčky Klubu paličkovanej čipky Anne Waldeckerovej. Ku gratulantom sa pridal aj zástupca primátora mesta Nová Dubnica Pavol Pažítka.

Zakladateľkou Klubu paličkovanej čipky v Novej Dubnici bola v roku 1995 Alžbeta Mrázová, majsterka ľudovej umeleckej výroby UĽUV. Od roku 2008 bola vedúcou klubu Mgr. Anna Waldeckerová.