KOŠECA. Krásne dopoludnie strávili deti so svojimi rodičmi v areáli Základnej školy obce Košeca. Sneh bol priam vhodný na vytváranie rôznych výtvorov.

Snehuliaci, snehové zvieratká a tvory zo snehu si môžete pozrieť v galérii. Starosta obce Radomír Brtáň mal myšlienku zorganizovať takéto podujatie už dlhšie, ale teraz sa mu to podarilo. Výrazne k tomu dopomohla aj výška snehovej pokrývky. Je však na škodu, že nastal výrazný odmek.

“Ďakujem všetkým, ktorí prišli súťažiť aj sa pozrieť. Každý účastník odišiel s pekným ocenením. Vďaka za spoluprácu pri organizovaní podujatia patrí poslancom Obecného zastupiteľstva Košeca, vedeniu školy a dobrovoľníkom,” uviedol Radomír Brtáň.

Zdroj foto: Radomír Brtáň