TRENČIANSKE TEPLICE. Je známe, že u nás najčastejšie zomierajú Slováci na srdcovo-cievne ochorenia. Pri akútnej zástave srdca ide často o minúty, ak nie aj o sekundy, či pacient tento stav prežije alebo aké rozsiahle je následné poškodenie zdravia. Pre rýchlu a hlavne účinnú pomoc slúžia AED defibrilátory (automatické externé defibrilátory) a jeden z nich sa oddnes nachádza aj budove mestského úradu.

Defibrilátor je lekársky prístroj používaný k defibrilácii pri kardiopulmonárnej resuscitácii, schopný elektrickým výbojom obnoviť správnu činnosť srdca. Pri komorovej tachykardii alebo fibrilácii komôr, srdce nie je schopné plniť svoju funkciu kvôli nekoordinovaným sťahom. V týchto prípadoch sa defibriláciou preruší tento nezdravý stav pomocou silného elektrického výboja, aby sa srdce následne mohlo pravidelne rozbehnúť. Použitie prístroja nie je zložité a k jednotlivým úkonom vás navedie sám pristroj prostredníctvom hlasovej služby.

Prístroj sa nachádza hneď vpravo za vchodovými dverami vo vestibule úradu. V prípade, že prístroj je nutný k záchrane života, volajte prioritne známe číslo 112, prípadne 159 mestskú políciu. Akonáhle sa špeciálna ochranná skrinka otvorí, zaznie výrazný zvukový signál ako v prípade alarmu, čo zabráni prípadnému neoprávnenému použitiu, resp. krádeži.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: bexamed.sk