TRENČIANSKY KRAJ. Na území Trenčianskeho kraja rozhodujú o využití finančných prostriedkov vo výške 200 tisíc eur už tretím rokom jeho obyvatelia. V rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR) TSK sa v jeho prvom a druhom ročníku zrealizovalo celkom 85 jedinečných komunitných projektov. Tento rok k nim pribudlo ďalších 78, za ktoré hlasovala verejnosť na webovom sídle Trenčianskej župy.

V každom okrese predložili žiadatelia zaujímavé projekty; oblasti, ktorých sa týkali, boli rôzne. Od kultúry, cez šport či voľnočasové aktivity, až po sociálnu pomoc či zdravotníctvo. Z celkového počtu 78 projektov dávame do pozornosti dva, ktoré nás najviac zaujali, pričom oceňujeme najmä ich originalitu.

Na Myjave študenti odkrývali príbehy v knihách

V okrese Myjava bol jedným zo siedmich predložených návrhov realizovaný projekt Rodičovského združenia pri Strednej priemyselnej škole Myjava s názvom Príbehy ukryté v knihách z oblasti voľnočasových aktivít. Jeho cieľom bolo viesť študentov k zmysluplnému využívaniu voľného času a rozvoju ich osobnosti. „Projekty z okresu Myjava majú ducha tvorivosti, sú zmysluplné a majú pokračovanie. Originálnym prvkom tohto projektu bola aktivita s názvom Kniha, ktorá mi utkvela v pamäti. Bola zameraná na vypracovanie eseje o literárnom diele, ktoré študenta najviac upútalo. Punc originality tomu dodala skutočnosť, že žiaci sa prezliekli za niektorú z postáv diela, ostatní spolužiaci pomocou otázok hádali, akú postavu predstavujú. Touto pozoruhodnou formou predstavili spolužiakom rôzne knižné tituly,“ uviedla Renáta Ozimová, vedúca Odboru finančného Úradu TSK.

Ďalšou aktivitou v rámci tohto projektu s názvom Literárna osobnosť bolo spracovanie zaujímavostí o živote a tvorbe vybraných spisovateľov. Formami spracovania témy boli elektronické prezentácie, plagáty, fotoreportáže z pamätných izieb či múzeí. Najlepšie práce boli zverejnené v priestoroch školy v rámci výstavy Literárne osobnosti očami študentov.

Dôležitým prvkom projektu z myjavského okresu bolo zriadenie čitateľského kútika na 1. poschodí budovy. Okrem toho sa v školskom časopise Strojár vytvorila nová rubrika Príbehy ukryté v knihách. V nej študenti zverejňujú svoje príspevky o vybraných knižných tituloch. Všetky aktivity projektu pritom rozvíjajú kladný vzťah mladých ľudí k umeniu, literatúre či čítaniu.

V Bánovciach nad Bebravou zriadili vďaka PaKR TSK neobyčajnú letnú čitáreň

Netradičný projekt z oblasti kultúry v bánovskom okrese prinieslo Bánovské kultúrne centrum. Projekt Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto bol zameraný predovšetkým na tých najmenších, detských čitateľov. Improvizovaná letná čitáreň zriadená priamo na námestí mala motivovať k čítaniu všetky vekové kategórie. „Vyzdvihla by som originalitu nápadov a tipov určených pre rodičov detí, ako ich motivovať počas letných prázdnin k zmysluplným aktivitám. Dôležitým prvkom bolo aj zriadenie letnej čitárne so svojim neopakovateľným čarom a originalitou. Zaujímavá bola tiež snaha naučiť ľudí tráviť čas v miestnej komunite, čo umocňuje spolupatričnosť, vytvára priateľské putá a väzby medzi ľuďmi, ktoré sa v súčasnej dobe vytrácajú,“ zhrnula prínosy projektu Mária Moštenanová z Odboru finančného Úradu TSK.

V januári budúceho roka sa opäť otvorí možnosť predkladať zaujímavé nápady obyvateľov kraja v rámci štvrtého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK. Už teraz sa tešíme na vaše originálne nápady!

Zdroj: TSK