TRENČIANSKY KRAJ. Vďaka spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Klubom Slovenských turistov (KST) sa aj piaty rok po sebe obnoví turistické značenie a drobná infraštruktúra na turistických trasách až v šiestich okresoch kraja.

Od roku 2014 prispieva Trenčianska župa na obnovu značenia turistických trás a drobnej turistickej infraštruktúry na území kraja každoročne sumou 20 tisíc eur. Rovnakú sumu župa už piaty rok po sebe vyčlenila aj na obnovu cyklistického značenia na 12 cyklotrasách v kraji. „Spoločne s Klubom Slovenských turistov plánujeme tento rok obnoviť značenie na 24 trasách s dĺžkou viac ako 300 kilometrov. Obnovou značenia prejdú turistické trasy v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica a Prievidza. Špeciálne by som vyzdvihol najmä 12 km trasu z Bánoviec nad Bebravou k pamätníku SNP na Jankovom vŕšku či približne 20 km dlhú turistickú trasu z Handlovej na Vtáčnik,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Obnovenie značenia turistických trás spočíva najmä v revitalizácii pásového značkovania na časti existujúcich peších turistických značených trás (TZT), nátere už existujúcich smerovníkov, výmene poškodených a skorodovaných smeroviek a tabuliek či nahradení zničených a chýbajúcich smerovníkov novými. S ohľadom na životné prostredie sa zároveň demontujú existujúce smerovníky zo stromov, osadené budú na novom mieste. Turistické trasy čaká aj čistenie od zarastajúcej vegetácie, čo uľahčí prístup najmä turistom. „Pre lepšiu orientáciu turistickej verejnosti budú na vybraných trasách osadené vývesné informačné mapy. Pribudne tiež 9 nových smerovníkov, z toho 5 v okrese Bánovce nad Bebravou, 3 v okrese Prievidza a jeden v okrese Považská Bystrica. V Prievidzi a Bánovciach and Bebravou sa zároveň na turistických trasách demontujú staré a poškodené smerovníky, nahradené budú úplne novými,“ priblížil Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu TSK.

Zdroj: TSK