TRENČIANSKY KRAJ. Na základe podpísaného Memoranda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) sa v stredu 13. marca 2019 uskutočnilo na pôde župného úradu v Trenčíne pracovné stretnutie, ktorého hlavnou témou bola ďalšia možná vzájomná spolupráca oboch krajov v oblasti integrovanej dopravy.

Jeden z prvých krokov k zavedeniu Integrovaného dopravného systému (IDS) na území Trenčianskeho kraja spravila župa začiatkom júla 2017, kedy umožnila verejnosti cestovať na území Trenčína v prímestskej autobusovej doprave (modré autobusy) za cenu podľa platnej tarify Mestskej hromadnej dopravy (MHD) Trenčín. Skúšobná jazda modrých autobusov vo funkcii MHD sa pre značný úspech z pôvodných 4 mesiacov predĺžila na 12 mesiacov. Výsledkom spolupráce medzi TSK a mestom Trenčín bol nárast počtu cestujúcich v modrých autobusoch o viac ako 10%. Tento výsledok podnietil poslancov Zastupiteľstva TSK (Z TSK) v septembri 2018 schváliť dodatok k existujúcej zmluve, ktorý zaručil, že obyvatelia Trenčína i kraja už naďalej nemusia v krajskom meste rozlišovať farbu autobusu. Na území mesta Trenčín môžu využívať autobus modrej i červenej farby za cenu mestskej tarify.

Pri zavádzaní Integrovaného dopravného systému na území župy myslí TSK aj na obyvateľov, ktorí autobusmi cestujú pravidelne za hranice trenčianskeho regiónu. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa na Úrade TSK uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave IDS v spolupráci so ŽSK. Predstaviť spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., a možnosti prípadnej spolupráce oboch krajov prišiel zástupca organizácie Richard Staškovan. „Naša spoločnosť bola založená v roku 2017 Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a území priľahlých regiónov. Radi by sme v budúcnosti prepojili IDS ŽSK a IDS TSK do jedného funkčného regiónu,“ priblížil Staškovan. To, či sa Trenčianska župa v budúcnosti pri tvorbe IDS spojí so Žilinskou župou bude predmetom ďalších pracovných rokovaní na úrovni krajov.

Trenčianska župa plánuje zaviesť Integrovaný dopravný systém aj v ďalších mestách kraja

Okrem iného bolo témou pracovného stretnutia aj hľadanie riešenia k návrhu zjednotenia tarify prímestskej autobusovej dopravy (PAD) s MHD v ďalších mestách TSK. Na stretnutí boli preto prítomní aj zástupcovia miest Partizánske, Púchov, Považská Bystrica, Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Handlová. „Zástupcov jednotlivých miest sme oboznámili s výsledkami pilotného projektu zjednotenia tarify MHD a PAD v krajskom meste Trenčín. Podobnú spoluprácu máme záujem aplikovať aj s ďalšími mestami Trenčianskeho kraja, čim by sme chceli zvýšiť dostupnosť cestovania verejnou osobnou dopravou,“ uviedol Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy na Úrade TSK.

Stretnutia sa zároveň zúčastnil aj podpredseda TSK a poslanec Z TSK Jozef Trstenský, poslanec Z TSK a predseda Komisie dopravy (KD) pri Z TSK Jozef Stopka a poslankyňa Z TSK a členka KD pri Z TSK Rudolfa Novotná.Zdroj: TSK

Zdroj: TSK