TRENČÍN. O konkrétnych formách pomoci rokovali hlavy samosprávnych krajov so zástupcami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Samosprávne kraje sa zhodli, že sú pripravené urobiť všetko pre to, aby vytvorili najlepšie podmienky na zaočkovanie čo najväčšieho počtu obyvateľov a aby sa očkovanie stalo dostupným pre všetkých čo najskôr.

Celý proces by sa mal však diať mimo nemocníc, bez zaťaženia ich personálu, a to vo veľkokapacitných očkovacích centrách. Trenčiansky župan navrhol ako vhodné miesto na zriadenie takéhoto centra areál trenčianskeho výstaviska a ponúkol aj spoluprácu so starostami obcí a primátormi miest pri zabezpečení informovanosti občanov. „Je dôležité vyriešiť financovanie, aby boli uhradené náklady na zriadenie takýchto centier a tiež personál, ktorý bude očkovať. Preto som požiadal ministerstvo zdravotníctva o vypracovanie manuálu, v ktorom bude zadefinované, aké požiadavky má takéto centrum spĺňať,“ povedal Jaroslav Baška. Vakcinácia imobilných obyvateľov by mohla po dohode s ambulantnými lekármi prebiehať priamo v ich domácnostiach.

Zdroj: TSK