TRENČÍN. Do areálu Fakulty špeciálnej techniky investovala Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne za posledných päť rokov viac ako sedem miliónov eur. Študentov tu po novom víta zmodernizovaná budova internátu.
V prvom kole modernizácie opravila univerzita interiér Študentského domova Záblatie, v druhom pristúpili aj k úpravám okolia na relaxačnú zónu s pódiom, ohniskom a lavičkami. V tretej etape modernizácie univerzitného areálu prišla na rad aj vonkajšia fasáda a zateplenie internátu, kde je ubytovaná viac ako stovka domácich aj zahraničných študentov. Rekonštrukčné práce boli financované z uvoľnených rezerv bývalého predsedu vlády SR a čiastočne aj z vlastných zdrojov univerzity.

Teší ma, že za posledné tri roky sa počet študentov výrazne zvyšuje, no spolu s tým rastú aj nároky na naše ubytovacie kapacity. Uvažujeme preto o vybudovaní ďalšieho internátu, ktorý by sme situovali na Študentskú ulicu v Trenčíne, kde sídlia dve naše najväčšie fakulty,“ vysvetlil rektor Jozef Habánik. „K modernému a plnohodnotnému vzdelávaniu patrí aj kvalitná infraštruktúra a ubytovanie. Ako predsedu správnej rady Trenčianskej univerzity ma teší, že za posledné roky sa investujú nemalé finančné prostriedky do rozvoja univerzity a jej fakúlt. Spolupráca medzi Trenčianskou župou a univerzitou je na veľmi dobrej úrovni a som rád, že rovnako živo spolupracuje aj s firmami v okolí. Je prínosom pre celý Trenčiansky kraj,“ povedal pri slávnostnom prestrihnutí pásky trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Zdroj a foto: TSK