TRENČÍN. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja navštívila delegácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na čele s jeho ministerkou a zároveň podpredsedníčkou vlády SR Veronikou Remišovou. Na pôde župy ju privítal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Ústrednou témou stretnutia bola dlho pripravovaná transformácia uhoľného regiónu hornej Nitry a s ňou úzko súvisiace projekty zamerané na budovanie cestnej infraštruktúry, tepelné hospodárstvo, tvorbu nových pracovných miest, rekvalifikácie, či znižovanie dopadov na životné prostredie a ich financovanie. Ministerka sa zaujímala aj o ďalšie plány a projekty na rozvoj župy. V rámci rokovania bola otvorená aj problematika čerpania eurofondov v aktuálnom programovom období, predovšetkým z IROP, ktorý je pre župu najdôležitejším finančným nástrojom rozvoja a v ktorom dlhodobo zaznamenáva najvážnejšie problémy v implementácii.

Zdroj: TSK