TRENČIANSKA TEPLÁ. Dnes sa konal v Trenčianskej Teplej už tradičný vianočný večierok venovaný všetkým skautom v obci. 31. zbor Irmy Ševcechovej je mimoriadne činný, aj s ostatnými oddielmi, 1. oddiel Baba – Omšenie a 1. oddiel Radostimila Veselého zo Slatiny nad Bebravou.

Takto sa raz do roka stretnú všetci skauti s rodinnými príslušníkmi v Hasičskej zbojnici a pripomenú si všetky akcie, ktoré v roku zažili. Medzi pozvanými hosťami boli aj starosta Omšenia Alojz Marček s manželkou, viceprimátorka Trenčianskych Teplíc Michaela Fedorová, starosta Timoradze Juraj Krajčík. Domáca obec zástupcu medzi hosťami napriek pozvánke nemala.

Hostia si vychutnali program skautov, humorné scénky a vystúpenie skautských mažoretiek. Akela, vedúci zboru, Stanislav Vyhlídal spolu s ostatnými poprednými predstaviteľmi zboru aj ocenili najaktívnejších skautov. Nechýbala chutná kapustnica a malé občerstvenie.