TRENČIANSKA TEPLÁ. Dobrovoľný hasičský zbor obce Trenčianska Teplá oslávil uplynulý víkend 135 rokov od svojho založenia. Uctiť si zbor prišli aj vysokí predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO).

Zrod Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Trenčianskej Teplej sa viaže na rok 1884. Patril medzi prvých na Považí. DHZ bol založený pod vplyvom mecenáša baróna Filipa Skrbenského, majiteľa rádu Maltézskych rytierov a statkára žijúceho v Prílese, kde je aj pochovaný. Filip Skrbenský daroval pri založení zboru aj ručnú striekačku, niekoľko hadíc a základné náradie. Terajší dobrovoľní hasiči si ho uctili kladením venca na cintoríne v Prílese deň pred oslavami výročia.

Dobrovoľná požiarna ochrana je v každej obci veľmi dôležitá a keď sú v zbore takí obetaví ľudia, ako tu, tak potom aj ich úspech je zaručený – A-kategória pri pomoci profesionálnym hasičom. Ako zbor vyzerá navonok záleží od vedenia a či už veliteľ Martin Jakúbek, ako aj predseda DHZ Trenčianska Teplá Andrej Dobiáš sú zárukou správneho smeru a to ocenil príchodom na oslavy aj prezident DPO Pavol Ceľúch a predseda Krajskej organizácie DPO Jozef Smolinský, ale aj okresný predseda Martin Baďura. Kolegov prišli pozdraviť aj dobrovoľní hasiči zo zborov Trenčianske Teplice, Závrská, Trenčín – Opatová, Nová Dubnica – Kolačín, Soblahov, Omšenie a Bolešov. Domáca obec mala zastúpenie v podobe starostky Slavomíry Propperovej a prednostu Obecného úradu Tr. Teplá Branislava Cvacha.

Po slávnostnom sprievode obcou oslavy pokračovali na miestnom futbalovom ihrisku, kde sa uskutočnilo aj oceňovanie zaslúžilých hasičov zboru, spolu s príhovormi hostí. V budove bývalej Sokolovne bola pripravená výstava dobových fotografií bývalých členov DHZ. Po oficiálnej časti programu si niektorí zasúťažili v požiarnom útoku, deti si pozreli hasičskú techniku, povozili sa na autíčkach, zahrali si hry a zašantili si na veľkom skákacom hrade a najviac ich asi potešila špeciálna pena, ktorú hasiči pripravili pre najmenčích.

Spravodajský portál IMPULZ.press si veľmi váži spoluprácu s DHZ Trenčianska Teplá a zároveň ďakujeme za ocenenie, ktoré nám bolo udelené formou ďakovného listu. Dobrovoľnosť je počin, kedy je obetavosť na prvom mieste a toto dobrovoľných hasičov vždy zdobilo a zdobiť bude. Prajeme vždy bezproblémové príjazdy domov zo zásahov, veľa šťastných kilometrov pre strojníkov a minimum problémov pre vedenie DHZ Trenčianska Teplá. Nech sa vám darí tak, ako doteraz a na základe týchto cností nech sa vám hlási nová generácia teplanských hasičov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.