TRENČÍN. Tých najlepších mladých hokejistov vyberala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Slovenského zväzu ľadového hokeja, Hokejového klubu Dukla Trenčín a Strednej športovej školy (SŠŠ) v Trenčíne.

Stredná športová škola v Trenčíne bola jedinou župnou školou, na ktorej sa uskutočnili talentové skúšky prezenčnou formou, a to za dodržania všetkých protiepidemických opatrení vydaných hlavným hygienikom SR. „Pre školský rok 2020/2021 mohla škola prijať maximálne 72 žiakov. Celkovo však na talentové skúšky bolo podaných až 128 prihlášok, pričom najväčší záujem uchádzači prejavili o študijný odbor športové gymnázium. Nasledoval študijný odbor športový manažment, odbor digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. Čo sa týka konkrétnych športov, škola mala kapacitu prijať 15 hokejistov, 11 futbalistov, 9 volejbalistov, 7 hádzanárov a 24 žiakov pre individuálne športy,“ povedala vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Eva Žernovičová.

O štúdium na Hokejovej akadémii pri SŠŠ v Trenčíne prejavilo záujem až 45 nádejných hokejistov. Pri rozhodovaní o ich prijatí alebo neprijatí bola rozhodujúca aj herná pozícia. Do 1. ročníka budúceho školského roku tak nastúpia 2 brankári, 4 obrancovia a 9 útočníkov.

Zdroj: TSK