SLOVENSKO. Vo štvrtok 14. novembra sa v uliciach 324 miest a obcí Slovenska opäť uskutoční pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. V tento deň, ktorý je jedným z kľúčových v rámci 21. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom, vyjde do ulíc viac ako 3300 dobrovoľníkov so žltými pokladničkami a maskotom Hugom.

Pokladničková zbierka Hodiny deťom sa od svojho vzniku v roku 2007 stala na Slovensku tradíciou. Dnes sa do nej zapájajú stovky dobrovoľníckych tímov, ktoré v tento deň umožňujú okoloidúcim v uliciach prispieť na dobrú vec ľubovoľnou sumou.

“Zbierku v uliciach vnímame každoročne ako určitý symbol projektu Hodina deťom a jeho kľúčových posolstiev, ktorými sú vzájomná pomoc a spájanie ľudí v prospech detí na Slovensku. Naša zbierka je práve o tomto – o dobrovoľníckych tímoch, ktoré každoročne a za každého počasia prinášajú v deň zbierky k ľuďom žlté pokladničky, je o štedrých darcoch, ktorí do týchto pokladničiek prispievajú, lebo im nie je ľahostajný osud druhých a v neposlednom rade je o deťoch, ktoré potrebujú pomoc. To, že počet dobrovoľníckych tímov, rovnako ako aj počet darcov každým rokov narastá, je pre nás dôkazom, že ľudia tieto posolstvá vnímajú, a že takéto podujatia majú zmysel. A my sme za to samozrejme nesmierne vďační,” vraví Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Zbierka, ktorá v tento deň spája celé Slovensko, sa každoročne môže realizovať aj vďaka podpore firemného sektora. V tomto roku získala Hodina deťom nového generálneho partnera, spoločnosť Pepco, ktorej je vízia tohto projektu mimoriadne blízka.

„Teší nás, že sa Pepco mohlo stať súčasťou takéhoto pekného a zmysluplného projektu. Sme spoločnosťou, ktorá sa prostredníctvom svojich výrobkov stará o celú rodinu, najmä však o deti. Partnerstvo s Nadáciou pre deti Slovenska nám umožňuje byť súčasťou ich ďalšieho rozvoja, či už v oblasti zdravia, vzdelávania, bezpečia alebo vzťahov. Prináša široké spektrum pomoci, a preto sme hrdým generálnym partnerom Hodiny deťom,“ hovorí Nikoletta Bobeničová, Country Marketing koordinátorka zo spoločnosti Pepco.

Sloganom tohtoročnej kampane Hodiny deťom je „Som veľké decko“. Jej hlavnou myšlienkou je poukázať na skutočnosť, že v každom dospelákovi je stále kúsok dieťaťa. Toto „dospelé dieťa“ má možnosť pomôcť skutočným malým deťom na Slovensku, ktoré si samy pomôcť nevedia, avšak pomoc veľmi potrebujú. Projekt je o spájaní sa v prospech dobrej veci, o vôli pomáhať a nebyť ľahostajný.

Hodina deťom je celoročná verejná zbierka a najstarší program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý od roku 1999 podporuje projekty pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. Hodina deťom prepája tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí im ju môžu a chcú poskytnúť. Prostredníctvom zbierky sa v priebehu 21 rokov podarilo podporiť už 1 753 projektov.

“V Trenčianskom kraji podporila Hodina deťom za posledné dva roky napríklad projekt “Tri svety, jeden cieľ” organizácie Spokojnosť. Projekt sa zameriava na zlepšenie spolužitia rómskej a nerómskej komunity v Prievidzi. Zlepšila sa komunikácia, spolupráca s rodičmi detí, prospech detí ako aj ich správanie v kolektíve. Ďalším zaujímavým projektom bol “Liek na dušu” organizácie Archa v Bánovciach nad Bebravou. Cieľom bolo odstrániť negatívne prejavy správania u mladých ľudí so špeciálnymi potrebami – vďaka rôznym terapeutickým a športovým aktivitám sa ich stav výrazne zlepšil. Do tretice projekt, ktorý treba spomenúť nakoľko je veľmi inovatívny – v MŠ Ľudmily Podjavorinskej v Novom Meste nad Váhom začali pedagógovia pracovať s modernými didaktickými pomôckami s názvom Cubetto, ktoré majú už malé deti naučiť logicky zmýšľať, pracovať v skupine a efektívne riešiť problémy,” priblížil Martin Trepáč, koordinátor zbierky pre Trenčín.

Darcom sa môže stať ktokoľvek prispením do žltej pokladničky počas zbierky v uliciach alebo online darom na www.hodinadetom.sk.

Zdroj: ts Hodina deťom, Foto: Martin Trepáč