TRENČIANSKY KRAJ. Po spustení prác na II. etape rekonštrukcie cesty II/581 medzi Novým Mestom nad Váhom a Myjavou a vybraných úsekov v rámci Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK župa začala aj s rekonštrukciou ďalšej cesty v myjavskom regióne. Tá je súčasťou projektu Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka.

„Tento projekt je financovaný z eurofondov v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Ide o úsek v dĺžke 4,4 km. Spoločnosť, ktorá vyhrala súťaž deklarovala, že jeho rekonštrukciu urobí za približne 1,1 mil. eur, zvládnuť to chce za 30 dní, “ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Tam je to bez debaty, musíme to stihnúť. Rozsahovo je to veľmi zaujímavý projekt, čaká nás tu okolo 36 tisíc m2 frézovania, musíme sem doviezť približne 7 tisíc ton nových asfaltových zmesí,“ prezradil za zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť EUROVIA SK, a. s., Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava.

Zdroj: TSK