POVAŽSKÁ BYSTRICA. V pondelok 4. novembra 2019 bol v Železničnej stanici v Považskej Bystrici na celý deň pristavený protidrogový vlak Revolution Train, ktorý predstavuje inovatívny projekt v oblasti primárnej prevencie drogovej závislosti.

Šesť strieborných, špeciálne upravených vagónov, štyri kinosály a osem interaktívnych miestností. Nielen to sa ukrýva za dverami protidrogového vlaku Revolution Train. Nosnou myšlienkou, ktorá sa nesie celým vlakom, je drogová závislosť a jej dôsledky pre ľudský život. „Protidrogový vlak interaktívne ukazuje, akým spôsobom dokážu drogy zmeniť život každého človeka. Zo štatistík vyplýva, že najviac drogovo závislých je v Bratislavskom kraji, po ňom nasledujú osoby z Trnavského a Trenčianskeho kraja, kde je 60 drogovo závislých ľudí na 100 tisíc obyvateľov. Som preto rád, že sme mohli zafinancovať pristavenie protidrogového vlaku v Trenčianskom kraji a takýmto spôsobom šíriť osvetu medzi mladými. Chcem sa poďakovať nielen iniciátorom tejto myšlienky, ale primátorovi Považskej Bystrice a Ilavy, že si projekt zobrali za svoje,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Vlaková súprava návštevníkov previedla reálnym príbehom, emotívnymi situáciami a interaktívnym prístupom, ktorý poskytol priestor na premýšľanie o nebezpečenstve legálnych a nelegálnych drog. „Drogová závislosť je závažným celospoločenským problémom a netreba si pred ňou zatvárať oči. Preto sa aj mesto Považská Bystrica snaží zapájať do projektov, ktoré sú zamerané na mládež. Okrem strednej generácie sú druhou najviac ohrozenou skupinou mladí ľudia, preto ak začneme pracovať s deťmi školského a stredoškolského veku, bude to veľká devíza do budúcnosti,“ pridal sa primátor mesta Považská Bystrica Karol Janas. Veľkým benefitom projektu je okrem samotnej návštevy vlaku žiakmi aj preškolenie odborníkov, ktorí sa venujú práci s mládežou a prevencii drogovej závislosti.

Vstup do vlakovej súpravy Revolution Train bol vďaka finančnej podpore kraja a mesta zadarmo, a to ako pre žiakov základných a stredných škôl na území mesta, tak aj pre verejnosť. Protidrogový vlak sa zo svojej základne v stanici Praha – Dejvice vydal počas mesiacov október a november na turné do regiónov na Slovensku, premiérovo zavítal do niektorých slovenských miest. „Do protidrogového vlaku Revolution Train, ktorý má 165 m, sme skopírovali skutočný príbeh mladých ľudí. Doposiaľ ho navštívilo 160 tisíc návštevníkov. Teší ma, že tento rok pilotne jazdíme po slovenských krajoch a predávame know-how slovenským odborníkom a preventistom,“ povedal Pavel Tůma, autor projektu Revolution Train. Nadačný fond Nové Česko, ktorý projekt zastrešuje, už pracuje aj na nových konceptoch; novej verzii protidrogového vlaku, počítačového ihriska pre cieľovú skupinu detí vo veku 6-14 rokov a R.T. Hub ako klubov s voľnočasovými programami pre cieľovú skupinu vo veku 14-19 rokov.

V utorok 5. novembra 2019 bude protidrogový vlak Revolution Train pristavený v Železničnej stanici v Ilave, v stredu zavíta aj do krajského mesta. V Trenčíne bude vstup do vlakovej súpravy vyhradený len pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Zdroj: TSK