TRENČIANSKA TEPLÁ. Úzkorozchodná Trenčianska elektrická železnica (TREŽ), ktorá príležitostne premáva medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami, prepravila v uplynulom roku o 2000 osôb viac ako v roku 2018.

Deťmi i dospelými obľúbená električka oslávila v roku 2019 okrúhle 110. výročie spustenia svojej prevádzky.  Spojenie medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami zabezpečovala od leta roku 1909. TREŽ-ka, ako električka zvykne byť familiárne prezývaná, dnes vyráža na cesty najmä počas príležitostných tematických podujatí, a to počas celého roka. Po dobrých ohlasoch verejnosti pristúpili členovia neziskovej organizácie TREŽ i k pravidelnej letnej víkendovej prevádzke, električkou sa tak odveziete počas voľných dní v júni až septembri (v roku 2019 využilo túto možnosť viac ako 6700 osôb). Spomedzi príležitostných podujatí sa podľa štatistiky najväčšej obľube verejnosti dlhodobo tešia Mikulášska, Svätofloriánska a Veľkonočná električka, v rámci ktorých bolo v uplynulom roku prepravených dovedna 4554 osôb. Najväčší počet návštevníkov v roku 2019 však organizátori zaznamenali práve počas dvojdňových osláv 110 rokov prevádzky železnice, ktoré sa konali 8. a 9. júna 2019. Nostalgickú jazdu si na vlastnej koži okúsilo 2520 návštevníkov, takmer polovicu z nich tvorili štandardne deti, pre ktoré je tento druh dopravy veľkým lákadlom.

A čo pre nás električka pripravuje v roku 2020? „Aj na základe štatistického zisťovania sme v tomto roku, t.j. v roku 2020, rozhodli zachovať počet príležitostných podujatí, pričom sme podujatia z veľkej časti presunuli do prvej polovice roka. Pravidelnú letnú víkendovú prevádzku sme predĺžili na tri mesiace. Veríme, že sa táto zmena stretne s obľubou verejnosti,“ uviedol Dušan Nosáľ, riaditeľ TREŽ, n.o.

Prevádzku Trenčianskej eletrickej železnice dlhodobo finančne podporuje aj Trenčiansky samosprávny kraj. Viac informácií o Trenčianskej elektrickej železnici nájdete na webovom sídle www.trezka.sk.

Zdroj:TSK