TRENČIANSKE TEPLICE. Dnes sa konala už druhá vernisáž obrazov regionálnych autorov, ktorí sa ochotne pripojili k projektu uctenia si pamiatky akademického maliara Jána Šandoru. Maliar sa narodil v Trenčianskej Teplej a pôsobil v Trenčianskych Tepliciach. Nad podujatím opäť prevzala záštitu primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.

Umelci sa tentokrát pohybovali v uliciach mesta a zachytili tak jeho život. Počasie to po roku dovolilo a diela tak nabrali na kvalite a autentickosti. Na sympóziu tvorili Alena Teicherová, Ľubica Vlková, Jozef Vydrnák, Jozef Švikruha, Drahomír Šťastný, Miroslav Gregor, Martina Bulková, Vladimír Morávek, Zdenka Švihlíková, Anna Jagodová, Božena Sláviková a Viktor Motus. Vernisáže sa osobne zúčastnil aj syn Jána Šandoru a poďakoval všetkým organizátorom za prejav úcty k jeho otcovi. Výstava obrazov sa konala v Kocka familiar club house v Trenčianskych Tepliciach.

Akademický maliar Ján Šandora sa narodil v roku 1912 v Trenčianskej Teplej. Dlhé roky pôsobil v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Od detstva bol postihnutý zdravotnými ťažkosťami. Vyhovovalo mu akademizujúce zameranie bez formálnych experimentov a avantgardných kreácií. Uprednostňoval kontinuitu so staršími slohovými názormi európskeho umenia s dôrazom na rukodielňu remeselnú zakotvenosť výtvarného prejavu. Početné študijné cesty po svete mu poskytli plodnú inšpiráciu. O to viac ho po návrate domov očarila slovenská krajina. Objavoval romantickú i drsnú scenériu Považia, Kysúc, Oravy, Tatier, Liptova. Šándora sa nevyhýbal ani figurálnej ikonografii. Zvlášť ho upútali folklórne námety z jeho rodiska. Inštinktívne cítil potrebu ich zachytiť na plátno a uchovať pre budúce generácie. Zomrel 31. mája 1997.

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.